የኮንዶም ስርጪት

የኮንዶም ስርጪት

እንደሚታወቀው የወንድ ሌቴክስ ኮንዶም የኤችአይቪ እና ሌሎች በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች እንደ ጨብጥ ቂጥኝ እና  የመሳሰሉትና  ለመካለከል የሚረዳ ቴክኖሎጂ ነው። በዚሁ መሰረት  የአዳማ ኤች አይ ቪ/ኤድስ መርጃ ማዕከል ከ 2017 ጀምሮ ለኤችአይቪ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ለሆኑትን ወገኖች የኮንዶም አቅርቦት ሲያደርግ  መቆየቱንና በአሁኑ ወቅትም የመሪጃ ማዕከሉ የማከፋፈያ ሽፋኑን በሶስት የኦሮሚያ ዞን አስተዳደር በሚገኙ 24 ወረዳዎች ማድረስ ተችሏል።

የኮንዶም ስርጪት 2013 E.C

የኮንዶም ስርጪት 2014 E.C

                                                                                                                           የኮንዶም ስርጪት 2015 E.C

Latest Client Work!

Delivering comdoms and iec to Almaz Pension Hotel
IEC at Terefe Pension
preparing IEC BCC for delivering to Hotels and pensions
Sina Pension
Terefe Pension Condoms delivering
Terefe Pension IEC